Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Simon mágus Petrus az „erőhátterével”

2017.09.14

Mivel Simon mágus Péterrel való római vitáját hamarosan követő halála egyáltalán nem bizonyítható, képzelhetők teljes joggal el, hogy végül is Simon mágus hagyományai, vagyis a Rómában éppen, hogy általa, és nem pedig a valódi Péter által (aki soha nem volt Rómának püspöke) bevezetett, és elterjesztett vallási hierarchia, és vallási gyakorlatok szerint működik még ma is az „apostolinak” is így csak nevezett egyház, és Róma második püspöke, a második pápa avagy főpüspök Linus „Szent” előnevéből sem igen lehet másra következtetni, és persze a többi „szentatyáéból” sem. Ugyanerre lehet azonban következtetni abból is, hogy ez a mondásuk szerint Krisztus vőlegény által és vezérletével (ami sem igaz az esetükben) „apostoli” alapra épített egyház az elnevezésében először is római, aztán pedig nem mátka(„ház”), hanem anya (már tehát kész „asszonyi”, holott még a lakodalom sem volt meg), és csak legutoljára szent, azaz mind-én-estől (minden egyes tagjával) a Valóságos Istentől való „ház” avagy egy-ház, vagyis ami háznép is Isten Ővele egy egyetlen végtelen nagy „házába” az örök világ(osság)ába avagy örök valóságába tartozó lett Krisztus a Szent Fiú által, azaz „oda” várományos, és a lakodalmat követően „ott” lakozó is lesz.

Igenis el lehet tehát gondolni, hogy a magát Krisztus Jézus apostola Simon Péterként, és mint Róma város püspökeként is mutogatni nem átallott, és így csontjait helyben „Szent Péter” sírfelirattal hátrahagyhatott Simon mágustól, és a neki erejéből, tulajdonságaiból és képességeiből adó felbujtójától, a Sátántól ered a pénzért lelki dolgokat vásárolni vagy eladni, ami még bizony ma is jellemző a magát az „apostoli” címszó előtt szintén nem véletlenül „rómainak” is nevező katolikus egyházra, és sajnos a példát róla vevő egyéni szélhámosokra is. (Aki nem hiszi, csak nézzen utána, és győződjön meg róla, hogy az a kicsinyke fiktív állam az olasz állam területén magának helyet kerítve milyen elképesztően nagy tárgyi vagyont gyűjtögetett, és gyűjt ma is össze magának, és ezzel pedig nem egy egyéni, szintén előbbi hátterű szélhámos így van, és erről a gyűjtésről is könnyű manapság hallani, és meggyőződést szerezni is.)

Ugyanakkor pedig egyáltalán nem a valódi Jézusnak, hanem éppen, hogy ennek a szintén a Bibliából ismerhető Simon mágusnak volt a kedvese egy szintén igen népszerű, azaz szintén híres-nevezetes (mai szóval:) pornósztár (türoszi bordélyból való Heléna nevű prostituált rabszolganő, akivel „szent” nászra lépett, és akit „mindenek Anyjának” tartott), vagyis a valódi Jézusnak soha nem volt fizikai, azaz testi értelemben vett szeretője, aki szűztől vagy asszonytól házasság nélküli fiai, vagyis fattyúhajtásai születtek, és természetesen testi értelemben házas sem volt sohasem, még csak egyetlen asszonnyal sem (s így hús-vér gyermekei sem voltak), de testi értelemben még csak egyetlenegy mátkája sem volt a valódi Jézusnak a Krisztusnak, mert  az Ő Istenével szintén tökéletes egységben élő szellemiségének csak és kizárólag szellemi minőségű „mátkái” (azaz szűzies tisztaságú, vagyis teljességgel szeplőtelen szellemi lelkei) vannak. Ő ővelük fog tehát egybe kelni, és lesznek ezek a mátka-lelkek az azt követő lakodalommal Isten házának lakosai, azaz élnek együtt Istenben Krisztussal, és így természetesen Istennel az ő Atyjukkal is, vagyis Ővele is tökéletes egységben lesznek, egy házban lakozók (is) lesznek.

 A magát a Jézusnál is nagyobb „Atyaként” (innét kezdődik tehát a pápák „szentatya” és „őszentsége” elnevezése is!) azonosító Simon mágus utódainak tekinthető viszont igen sok régi, és azoknak tanítványi láncolatán keresztül kiképzett mai, magukat „modernnek” is nevező ezoterikus „mester”, és az általuk tanított, és ilyen-olyan szinten be is avatott igen sok ezoterikus szakértő, valamint tehát a mágiát, varázslást szintén használó hit és vallás szaktekintélyek, és tanítványaik is mind az ő követőinek, az ő utódaiknak számítanak, akik is mind Simon mágus főnökük gyakorlatából átvett hagyományokat is ápolják és terjesztik, nem csak a legtitkosabb tudásukat, amit egyáltalán nem tárnak a nagyközönségük elé semmilyen szinten sem, hogy csak ők és főjük nyerhessenek hasznot, előnyt belőle. Részint tehát a magát elsőként római „atya-papa”-nak mutogató Simon mágusnak köszönhető az is, hogy az emberiségnek ma már nem a Szentírás, vagyis az Isten szava szerinti hagyományai vannak, hanem az egyenesen Istentől való szavak vannak hozzáigazítva pogány hagyományokhoz, melyeket ez a pogány varázsló ember buzgón gyakorolt, hogy kedvében járjon a minden mágusok és varázslók hatalmas főjének, az istenellenes hazug szellemi hatalmasságnak, aki az Igaz Isten helyébe akar lépni egyetlen Istennek. Ennek a „háttérerőnek” eredményes munkálkodására pedig a jelen korban a tárgyi tudomány mellett a gnózis és kabbala alapú ezotéria is vallásává lett téve az emberiségnek, hogy azok által is csak az ő szintén hazug háznépe gyarapodjon. De van még bőven egyéb ilyen eredetű betegsége is az emberiségnek, melyektől szerzett fertőzöttségéből is igen csak jó lenne végre már mindörökre kilábalnia.

Különösen tehát a mai ezoterikus Jézusnak és ezoterikus Krisztusnak, és éppen úgy a tárgyi tudományos, „hites”, és „vallásos” Jézusnak és Krisztusnak az égvilágon semmi köze nincsen a valódi Jézushoz a Krisztushoz, a Valóságos Isten valóságos Fiához, hanem jóval inkább van köze a „hazugságnak atyjához”, az Isten ellen lázadó, egykoron még „Fényességesnek” is nevezett, Isten előtt elsőként elbukott szellemi hatalmassághoz, a mágiának illetve varázslásnak is atyjához, legfőbb mesteréhez, aki a tulajdon fertőjét, a minél nagyobb tisztátalanságát, a totális tisztátalanságot, a totális sötétségét igyekszik a Földre és a rajta élő emberiségre, azaz minden egyes emberre is kiterjeszteni, hogy azok is olyanok legyenek, mint amilyen ő. Ezt az elvárását pedig Jézus a Krisztus testileg itt már nem létezését követően Simon mágus teljesítette elsőként magát hamisan az Igaz Isten itt élő fő szentjeként („szentatyaként” és „főpásztorként”, a magához hasonló tagokból álló püspöki karnak is vezéreként) mutogatván, aki és ami „apostoli” (hamis apostoli) alapra kezdett tehát felépülni a még ma is (bár már nem sokáig!) fennálló, és mint az alapja, maga is álszent, álkeresztény egész „egyház” az „erőhátterének” (egyenlőre még) nagy megelégedettségére. Bárhogyan is tagadja tehát ez az egész intézmény (és nem pedig nem világi gyülekezet, mint ez utóbbit szintén hazudja magáról!) a főjével és tagságával egyetemben, mindegyikük Simon mágushoz hasonlóan pénzért lelki dolgokat vásárol és ad el, mely kalmár szellemű eladók viszont a legféltettebb titkaikat mind megtartják maguknak haszon és előnyszerzés céllal, vagyis ezek az Istentől „Titok” nevet is kapottak egyáltalán nem úgy tesznek velük, mint az Igaz Isten. Ő ugyanis minden titkát feltárja az Őhozzá nemcsak a szájukkal, hanem minden cselekedetükkel is hűeknek, azaz Isten velük személyesen Maga már teljesen is megismerteti Magát, éspedig teljesen ingyen, vagyis semmiképpen sem úgy, mint azt Simon mágus utódai a hamis apostolok, az álnok munkások teszik a hazug atyjuk ösztökélésére a maguk és atyjuk hasznára.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.